Školy v projektoch
V Českej republike je do projektu zapojených už okolo 30 škôl. V Slovenskej republike sú to zatiaľ nasledovné školy

Technologické zabezpečenie
Tvorbu, prevádzku a upgrade online internetových nástrojov pre projekt zabezpečuje spoločnosť Centre for Modern Education (CZ), s.r.o