Škola Financovanie Kraj
Základná škola Dr. J. Dérera Malacky

Generála M.R. Štefánika 7, Malacky, 901 01
tel.: 034/77 22 281
IČO: 31811493

Mgr. Terézia Sopóciová, riaditeľka
Mgr. Anton Pašteka
Interreg IIIA, Program cezhraničnej spolupráce Bratislavský
Základná škola Štúrova ul. 142A Malacky

Štúrova ulica 142 A, Malacky, 901 01
tel.: 034/772 24 68
fax: 034/773 12 91
mob.: 0905/73 87 94
IČO: 75001241

Mgr. Dušan Šuster, riaditeľ
Mgr. Adriana Spustová
Interreg IIIA, Program cezhraničnej spolupráce Bratislavský
Základná škola Rohožník

Rohožník č.d. 399, 906 38
tel.: 034/65 88 194
IČO: 31810284

Mgr. Marta Pfeilerová, riaditeľka
Mgr. Emília Obuchová
Interreg IIIA, Program cezhraničnej spolupráce Bratislavský
Základná škola s materskou školou Veľké Leváre

Melíšková ul. 650, Veľké Leváre, 908 73
tel.: 034/77 94 110
IČO: 36063932

Mgr. Martin Potočňák, riaditeľ
Mgr. Milan Hruboš
Interreg IIIA, Program cezhraničnej spolupráce Bratislavský
Základná škola Mansvéta Olšovského Malacky

Kláštorné námestie 1, Malacky, 901 01
tel.: 034/77 23 803
IČO: 30415624

Mgr. Ľudmila Hájková, riaditeľka
Mgr. Ján Kristín
Interreg IIIA, Program cezhraničnej spolupráce Bratislavský
Základná škola Záhorácka ul. 95 Malacky

Záhorácka ul. 95, Malacky, 901 01
tel.: 034/77 23 862
IČO: 31773729

Mgr. Zuzana Jánošová, riaditeľka
Mgr. Viera Adamovičová
Interreg IIIA, Program cezhraničnej spolupráce Bratislavský
Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave

Školská 2, Stupava, 900 31
tel.: 02/65 93 44 370
IČO: 31773711

Mgr. Ladislav Csillaghy, riaditeľ
PhDr. Beáta Ricziová
Interreg IIIA, Program cezhraničnej spolupráce Bratislavský
Základná škola s materskou školou Komjatná

Školská 290, 034 96 Komjatná
tel.: 044/4373230
IČO: 37813188

Ing. Mária Kováčiková, riaditeľka
Interreg IIIA, Program cezhraničnej spolupráce Žilinský