Centre for Modern Education (SK), s.r.o.

Prírodovedecká fakulta UK
P.O. BOX 70
840 00 Bratislava 4
tel.: +421 2 65423779
info@cfme.net
www.cfme.net

Kto sme

Kreatívnym spôsobom využívame moderné informačné technológie vo vzdelávaní. Využívame výhody internetu a ponúkame vzdelávanie dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Pokrývame širokú oblasť školského a firemného vzdelávania.

Zameriavame sa na online eLearning

Naša spoločnosť sa zaoberá modernými formami vzdelávania, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie. Zameriavame sa na online eLearningové vzdelávanie v týchto oblastiach:

Pôsobíme na európskej úrovni

Od svojho založenia v roku 2002 naša spoločnosť prešla dynamickým vývojom. V súčasnosti pôsobíme celkom v 7 európskych krajinách:

  • Veľká Británia
  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Česká republika
  • Poľsko
  • Slovensko
  • Maďarsko

Vo svojej činnosti kladieme dôraz na vytváranie pevných partnerských väzieb a to ako vo vzťahoch s našimi klientami, tak i na úrovni spojenia s partnermi z rôznych profesných a sociálnych skupín (strategické partnerstvá). Využívame tak synergické spojenie našich potenciálov.