Project view - Hrady a zámky na východnom Slovensku

 Slovensky
 

Project text:


Máloktorá krajina sa môže pochváliť takým množstvom hradov a zámkov ako Slovensko. Slovensko bolo pre svoje bohatstvo i strategickú polohu viac ako tisíc rokov dejiskom veľkých mocenských konfliktov. Výstavbu kamenných hradov podnietil tatársky vpád v roku 1241. V priebehu 13. storočia vznikla väčšina hradov na území Slovenska. Nachádza sa tu 425 kaštieľov, 180 hradov a zámkov spolu s hradnými ruinami. Hady na Slovensku sú svedkami dávneho osídlenia nášho územia, boli stavané väčšinou na strategických a neprístupných miestach, aby odolali
nepriateľským útokom. Zámky sú upravené hrady, ktoré stratili svoje obranné funkcie a boli prebudované na pohodlné a honosné sídla pre bohatú šľachtu. Boli stavané voľne na rovine uprostred prírody a ich súčasťou boli nádherné parky alebo záhrady. V Prešovskom kraji sú 3 zachované hrady, v ktorých sú expozície pre verejnosť, 7 zrúcanín hradov, 9 ruín hradov a 7 kaštieľov.

Hrad Ľubovňa – Hrad postavili v severnej pohraničnej oblasti Uhorska v údolí riekyPoprad v druhej polovici 13.storočia na ochranu dôležitej obchodnej

cesty vedúcej do Poľska. Na gotickej veži ( Nebojsa ) je na šiestom poschodí rozhľadňa s 360° výhľadom na celé okolie hradu. Pod hradom je situovaný

historický vojenský tábor a skanzen ľudovej architektúry. Pri bráne do vojenského tábora stojí funkčná kópia stredovekého katapultu.

Hrad Kežmarok – Neskorogotický a neskôr renesančne prestavaný,pochádza zo 14. – 15.storočia. Pôvodne mal dvojité hradby s vodnou priekopou.

Dodnes sa zachovalo vnútorné opevnenie so systémom bášt a so vstupnou vežou, severné krídlo a západné vnútorné krídlo. Hrad je udržiavaný a

sprístupnený verejnosti s expozíciami a muzeálnymi zbierkami. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície dokumentujúce vývoj Kežmarku

a okolia. Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

Spišský hrad – Prvý písomný doklad o hrade je z roku 1209. Svojou rozlohou (prevyšuje 4 hektáre) sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov

v strednej Európe. Pod hradom je krajinná socha (geoglyf) veľkých rozmerov (100x100m) zo spišského travertínu predstavujúci miestny dávnoveký symbol

-koňa z keltskej mince.

Hrad Čičava – Zrúcaniny hradu stoja neďaleko Vranova na lesnatom návrší. Prvá písomná zmienka o Čičave pochádza z roku 1270. Na hrad vedú

prístupové chodníky z parkoviska pod hradom. Na hrade sa údajne konala svadba legendárnej grófky Báthoryovej.

Hrad Zborov – zrúcanina hradu nazývaného aj Makovica leží na zalesnenom kopci južne od obce Zborov. Z rozsiahleho, pôvodne stredovekého,

renesančne prestavaného hradu sa zachovali múry, niektoré len v základoch, iné sa zachovali do značnej výšky, miestami so zachovanými strielňami,

nárožným kvádrovaním, otvormi okien a dverí.

Kapušiansky hrad – Na mieste starého hradiska postavili v 13.storočí hrad, ktorý mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever do Bardejova.

Šarišský hradhrad postavili na skalnatom brale na ochranu dôležitej obchodnej cesty vedúcej do Poľska. Jadro hradu pochádza z 13.storočia a

opevnenie predhradia zo 16.storočia.

Hrad Ľubovňa – Hrad postavili v severnejpohraničnej oblasti Uhorska v údolí riekyPoprad v druhej polovici 13.storočia na ochranu dôležitej obchodnej

cesty vedúcej do Poľska. Na gotickej veži ( Nebojsa ) je na šiestom poschodí rozhľadňa s 360° výhľadom na celé okolie hradu. Pod hradom je situovaný

historický vojenský tábor a skanzen ľudovej architektúry. Pri bráne do vojenského tábora stojí funkčná kópia stredovekého katapultu.

Hrad Kežmarok Neskorogotický a neskôr renesančne prestavaný, pochádza zo 14. – 15.storočia. Pôvodne mal dvojité hradby s vodnou

priekopou. Dodnes sa zachovalo vnútorné opevnenie so systémom bášt a so vstupnou vežou, severné krídlo a západné vnútorné krídlo. Hrad je udržiavaný

a sprístupnený verejnosti s expozíciami a muzeálnymi zbierkami. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície dokumentujúce vývoj Kežmarku a

okolia. Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

Spišský hrad – Prvý písomný doklad o hrade je z roku 1209. Svojou rozlohou (prevyšuje 4 hektáre) sa považuje za jeden z najväčších hradných

komplexov v strednej Európe. Pod hradom je krajinná socha (geoglyf) veľkých rozmerov (100x100m) zo spišského travertínu predstavujúci

miestny dávnoveký symbol -koňa z keltskej mince.


Hrad Brekov – Zrúcaniny hradu ležia na strmom výbežku Klokočín, 338 m nad riekou Laborec. Gotický hrad vznikol v 13.storočí, zničený bol v 17.storočí.

Hrad Plaveč – Tento hrad je jeden z hradov Plaveč – Ľubovňa – Niedzica - Oravský hrad, ktoré strážili severnú hranicu Uhorska. Hrad bol postavený v

prvej polovici 13.storočia.

Jasenov hrad – Zrúcanina hradu sa nachádza 4 km od Humenného. Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13.storočí.Zo stredovekého hradu

sa zachovali murivá paláca, veže a zvyšky renesančných klenieb.

Hrad Šebeš – Nad obcou Podhradík, ktorej názov pripomína lokalitu hrádku, sa nachádzajú zarastené skalné málo výrazné zvyšky hradu. Hrad bol

vystavaný v rokoch 1307 až 1315 a zanikol v roku1550.

Hrad Lipovce – Nepatrné zvyšky hradu sa nachádzajú neďaleko obce Lipovce na vápencovom brale zvanom Zámčisko, pod ktorým preteká Lačnovský

potok. Hradný komplex je situovaný na úzkom jazykovitom ukončení kopca. Kamenná valcová veža severnej časti hradu je zachovaná do výšky

cca 1,5 poschodia.

Bodoň hrádok – Stopy po tomto hrádku sú na zalesnenom vrchu Bodoň severne od západných svahov Slanských vrchov.

Zbojnícky hrad – Zvyšky nepatrných zrúcanín sa nachádzajú nad obcou Ruská Nová Ves, na strmom mieste zvanom Zámok ( 661 m.n.m.). Údajne bol

vystavaný už v 9.storočí na obranu soľných prameňov v Solivare. K zániku hradu došlo z rozhodnutia uhorského snemu v roku 1715, podľa ktorého sa

museli niektoré hrady zbúrať, aby sa nestali hniezdom protihabsburgského povstania.

Hrad Hanigovce – Ruiny hradu ležia na strmom kopci na severovýchod od obce Hanigovce. Výstavba kamenného hradu začala v roku 1341. Hrad je

zarastený, ale opevnenie sa niekde zachovalo do výšky 2-3 metrov.

Červený Kláštor – Areál kláštora kartuziánov sa nachádza v obci Červený Kláštor. V objektoch kláštora je dnes múzeum, turistická ubytovňa a

reštaurácia. Súčasťou expozície je aj kostol kláštora s pôvodným zariadením.

Kaštieľ Fričovce – Renesančný kaštieľ z rokov 1623 – 1630 je obdĺžnikového pôdorysu, trojtraktový s priľahlým udržiavaným parkom.

V kaštieli je hotel, na prízemí funguje reštaurácia pre návštevníkov.

Kaštieľ v Humennom – Je prastarou dominantou mesta Humenné. Nachádza sa v blízkosti námestia a skanzenu. Kaštieľ sa prvý raz spomína

v roku 1449 a neskôr sa spája s osudom rodiny Drugethovcov, ktorí vytvorili v tejto lokalite sídlo veľkého feudálneho panstva.

Kaštieľ Fričovce – Renesančný kaštieľ z rokov 1623 – 1630 je obdĺžnikového pôdorysu, trojtraktový s priľahlým udržiavaným parkom.

V kaštieli je hotel, na prízemí funguje reštaurácia pre návštevníkov.

Rákocziho palác – Krásna renesančná stavba v Prešove bola ukončená v 17.storočí. Nie náhodou bola považovaná za vtedajšiu najkrajšiu stavbu

Horného Uhorska. V paláci dnes sídli Krajské múzeum. Hanušovce – Renesančno-barokový kaštieľ z prelomu 17. a 18.storočia. V súčasnosti je sídlom

Vlastivedného múzea s cennou národopisnou a prírodovedeckou expozíciou so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou.

Kaštieľ Strážky – Renesančný kaštieľ tu vybudoval Gregor Horváth-Stansith. Významnú expozíciu v kaštieli tvoria obrazy Ladislava Mednyánszkeho. Pri

kaštieli je udržiavaný anglický park.

The project contains these units:

Page 1  


TrainLMS