Tak takto se změnila budova za 80 let své existence.