Holmens Bruk fick sitt torn år 1750 och samtidigt byggdes stadstornet upp vid Drottninggatan.

1740 beslöts det att tornbygget skulle bli av. Båda tornen stod färdiga år 1750. De blev en prydnad och samtidigt en symbol för Norrköping. Dess porttorn är utan tvekan Norrköpings främsta byggnadsminnesmärke. Via brukets export av tidnings och journalpapper till världens alla hörn har Holmentornet blivit lika känt som ett annat Norrköpingsbegrepp. Initiativtagare till uppförandet av Holmentornet i dess nuvarande skepnad var handelsmannen och holmenägaren Johan Eliaesson Forsberg. Utåt skulle Holmentornet markeras genom en grundlig ombyggnad av brukets porttorn. Uppdraget att genomföra detta gick till murmästaren Johan Georg Strubel, som tidigare byggt om Amiralitetskyrkan i Karlskrona och senare skulle få uppdraget att bygga ut Sockermästarnas hus vid Gamla Rådstugugatan i Norrköping.