Kraje a ďaľšie inštitúcie

Krajské úrady môžu pre svoje školy získať multilicencie na realizáciu projektu. Ceny sú v tomto prípade individuálne.