Krajina za školou pre školy
Možnosti zapojenia základných a stredných škôl do projektu.

Krajina za školou pre záujmové združenia
Združenia zamerané na voľnočasové aktivity sa tiež môžu stať realizátormi projektu.

Krajina za školou pre krajské úrady a ďaľšie inštitúcie
Pokiaľ by sa tento spôsob projektového vyučovania zapáčil odborníkom zo školských úradov, je možné zahájiť spoluprácu na lokalizáciu projektu v konkrétnych regiónoch.