Záujmové združenia

Projekt Krajina za školou môžu samozrejme realizovať deti združené do klubov voľnočasových aktivít. Príkladom môžu byť ekologické združenia, mládežnícke organizácie, múzeá či rôzne miestne spolky. Pokiaľ by ste v rámci takejto organizácie chceli projekt s deťmi vyskúšať, budú pre vás platiť podobné podmienky a ceny ako pre školy.