Krajina za školou ako súčasť výuky

Hľadáte na výuku zemepisu, dejepisu, prírodopisu, literatúry a občianskej výchovy konkrétne a zároveň poučné a zábavné výukové materiály? Chcete takúto výuku realizovať pomocou ICT technológií? Oceníte ich umiestnenie na internete, kde ich môžete kedykoľvek nájsť a využiť? Pokiaľ máte takéto požiadavky na moderné prostriedky výuky, výukové moduly Krajina za školou vás rozhodne nesklamú.
Ak hľadáte vhodný vzdelávací materiál vyhovujúci parametrom medzipredmetovej výuky a multimediality napr. pre predmety zemepis, dejepis, prírodopis, literatúra, potom vám Krajina za školou môže pomôcť. Výukové moduly sú zložené z textov, fotografií, zvukových komentárov a hlavne z prelínania dvojíc fotografií zachytávajúcich premenu miesta v čase. Vďaka tomuto oživenému procesu zmeny môžete vstúpiť do stroja času a pozrieť sa na tvár miest, krajiny, prírody či konkrétnych stavieb v dobách, kedy ste ešte neboli na svete.

Tento materiál vytvárali žiaci v rámci projektového vyučovania. Nimi zistené fakty o regionálnych dejinách, zemepisných podmienkach, prírodnom bohatstve pomohli pedagógovia zovšeobecniť a pripraviť pre výuku na ďalších školách.