Aktivity v rámci projektu

Študenti budú v rámci projektu spolupracovať s pedagógmi na týchto úlohách:

  1. Získať historické snímky regiónu
  2. Nadviazať spoluprácu so zberateľmi, inštitúciami a verejnosťou
  3. Digitalizovať získané materiály
  4. Získavať autentické výpovede pamätníkov
  5. Realizovať terénny výskum za účelom vytvorenia identických fotodvojíc
  6. Pracovať na digitálnom spracovaní jednotlivých fotodvojíc a vyhotovovať k nim popis zmien
  7. Pripravovať tlačené verzie projektu pre knihu a výstavu
  8. Vytvárať webovú výukovú prezentáciu školského projektu
  9. Usporiadať vernisáž výstavy a zabezpečiť putovanie výstavy
  10. Pozvať verejnosť na vlastivednú prechádzku po skúmaných lokalitách