Pexeso

Tu si môžete stiahnuť naše pexeso.

Porovnávacie pexeso Krajina za školou

  1. Pexeso, ktoré práve držíte v ruke, je v mnohých ohľadoch špecifické.
  2. Obrázky tvoriace pár nie sú úplne rovnaké. Zobrazujú jedno miesto v priebehu 20. storočia so všetkými zmenami, ktoré sa tam uskutočnili. V tomto ohľade je to revolučné pexeso, ktoré vás formou hry učí rozoznávať a pomenovávať zmeny krajiny, architektúry a kultúry.
  3. Dvojjazyčné názvy odkazujú na staršie názvoslovie v oblasti severozápadných Čiech. Pomocou nášho pexesa si tak môžete precvičiť nemecký jazyk a zoznámiť sa s princípmi premenovávania sídiel.
  4. Väčšina snímkov pochádza z knihy "Znovuobjevené Krušnohoří" a z knihy "Zmizelé Sudety". Vďaka týmto snímkom máte možnosť získať prehľad o zmene krajiny a architektúry centrálneho Krušnohoria a ďalších oblastí Českej republiky. Môže sa vám to hodiť pri výuke dejepisu, zemepisu a občianskej výchovy.
  5. Pexeso ale hlavne predstavuje vzor, ako môže vyzerať vaše vlastné školské pexeso, pokiaľ sa zúčastníte projektu Krajina za školou. V rámci tohoto projektu navštívite mnoho miest, ktoré môžu prezentovať váš región a zmeny miestnej krajiny a kultúry v knihe, na výstave a podobnom pexese.


Predná časť 1Stiahnuť
Zadná časť 1Stiahnuť

Predná časť 2Stiahnuť

Zadná časť 2Stiahnuť