Produktový balíček KZS

Content management systém Krajina za školou
Online vzdelávací nástroj, ktorý vám umožní vytvárať a publikovať multimediálne výukové a prezentačné materiály. Systém umožňuje tvorbu viacjazyčných verzií materiálu. Stránky www.krajinazaskolou.sk fungujú taktiež ako galéria vzdelávacích materiálov pre potrebu výuky na základných a stredných školách.

eLearningový kurz
Ako súčasť projektu získate eLearningový kurz, ktorý vás podrobne pripraví na úspešné realizovanie všetkých častí projektu. Spoločným cieľom poskytovateľov tejto výukovej metódy a učiteľov je, aby popisované činnosti realizovali sami žiaci. Preto je potrebné žiakov efektívne viesť a motivovať. S týmto krokom vám pomôže náš kurz založený na technológii simulačného coachingu.

Metodika
Súčasťou balíčka bude i tlačená verzia metodiky, ktorá veľmi podrobne oboznamuje so všetkými krokmi a nástrahami projektu.

Grafický program
Aby ste mohli dvojice fotografií pripraviť na kvalitné prelínanie snímkov, budete na to potrebovať grafický nástroj. V rámci balíčka produktov získate školskú multilicenciu programu Zoner Photo Studio 8 Professional. Umožní vám pripraviť snímky na prelínanie, farebne ich tónovať, meniť veľkosť a ďalej upravovať.

Výstava
Z materiálov, ktoré pripravia študenti vašej školy, vám vyrobíme samostojacu, mobilnú, ľahkú a nerozbitnú výstavu, s ktorou sa môžete prezentovať široko - ďaleko. Môžete spojiť víac výstav rôznych škôl a pripraviť tak pre verejnosť zaujímavú regionálnu inštaláciu.

Kniha
Z rovnakých materiálov, z akých vznikne výstava, budeme pripravovať každý rok tzv. „ročenku“ - knihu, ktorá bude spájať výsledky výskumu škôl v danom školskom roku. V tejto „ročenke“ budú zahrnuté vaše snímky a texty. V rámci projektu získate i túto knihu zdarma v dostatočnom počte kópií.

CD - ROM
Školy môžu v rámci projektu získať tiež offline verziu projektov uverejnených na www.krajinazaskolou.sk a prezentačný ozvučený materiál.

Budúcnosť projektu KZS
Prečo by sa zmeny krajiny, kultúry, klímy mali pozorovať len v ČR a na Slovensku? V dnešnom svete je zachovanie kultúrnej a prírodnej diverzity základnou úlohou. Tento projekt v planetárnom meradle môže pomôcť rozvoju spontánneho záujmu o pozorovanie prírodných i kultúrnych javov, a vytvoriť tak celosvetovú databázu dát o vývoji krajiny, kultúry, civilizácie a prírody v ich vzájomných interakciách.

Spoločnosť Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., prevádzkovateľ www.krajinazaskolou.cz založila pobočky vo Veľkej Británii, v Nemecku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku. Tímy zabezpečujúce prieskum trhu overujú, či je projekt Krajina za školou aplikovateľný i v sociokultúrnych podmienkach iných štátov Európy.

Spolupráca týchto pobočiek začína fungovať pre projekty škôl v rámci programu Interreg IIIa. Pomáhame školám pripravovať projekty cezhraničnej spolupráce.