Inšpirácia projektu

Projekt nadväzuje na projekt Zmiznuté Sudety, ktorý podobným spôsobom spracoval viac ako desať horských a podhorských oblastí v Českej republike. Autori a spoluautori výstavy, knihy a webových stránok pripravili cez 1500 fotodvojíc a popiskov. Výstava už tri roky putuje po ČR, Nemecku a tiež Poľsku. Celá iniciatíva sa stretla s veľkým záujmom verejnosti. Knihy Zmiznuté Sudety sa predalo viac než 9000 kusov. Webové stránky majú minimálnu návštevnosť 100 prístupov denne. Zatiaľ, čo všetky aktivity v rámci projektu Zmiznuté Sudety realizovali členovia a externí spolupracovníci občianskeho združenia Antikomplex, iniciatívu v rámci Krajiny za školou preberajú školy, učitelia a hlavne študenti. Osvetový a vzdelávací charakter tohoto spôsobu poznávania kultúrneho, prírodného a sociálneho prostredia tak v tomto projekte hrá významnejšiu rolu než dôraz na región a konkrétne miesta. Pre projekt Krajina za školou je kľúčovou aktivitou realizácia všetkých krokov vedúcich k úspešnej prezentácii výsledkov pred verejnosťou, mladými ľuďmi. Pôsobenie tohoto projektového vyučovania na hodnotovú orientáciu žiakov je hlavným cieľom projektu. Pokiaľ sa projekt bude realizovať "vhodne", teda za významnej angažovanosti študentov, dá sa očakávať zvýšenie záujmu mladých ľudí o svoje okolie, historické súvislosti a o zapojenie do diania v lokalite. Konkrétne objavy v teréne, zachytenie premien krajiny, architektúry či kultúry a vytvorenie výukových materiálov sú druhým cieľom.